Projekt edukacyjny - gra fabularna „Wehikuł Czasu” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, ul. Żniwna 1.

O naszej imprezie:

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

PTV Poznań

TVK WINOGRADY

Gimnazjum nr 44 w Poznaniu

Gra fabularna pt. „Wehikuł Czasu” jest częścią projektu edukacyjnego, który planowany jest w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 na kilka następnych lat. W każdym roku przenosimy się wehikułem czasu w inną epokę historyczną. Gra jest przeznaczona dla gimnazjalistów klas specjalnych i integracyjnych oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym miasta Poznania i okolic Projekt nasz ma na celu wzbogacenie wiedzy historycznej, geograficznej uczniów, doskonalenie umiejętności technicznych, oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Uczniowie działają w grupach z nauczycielami (min 1 nauczyciel i 3-6 uczniów). Grupy-patrole gimnazjalistów mają zaliczyć (wykonać zadania) rozmieszczone w parku Cytadela. Ocenie podlega czas i jakość i ilość wykonanych zadań.

Założenia projektu


    Czas realizacji: kwietnia/maj
    Miejsce: teren wokół szkoły, Cytadela
    Forma pracy: grupowa
    Współpraca z lokalnymi partnerami (grupa rekonstrukcyjna, Zarząd Parku Cytadela)

Cel ogólny


    Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej i historycznej
    Doskonalenie umiejętności technicznych
    Kształtowanie ekologicznych postaw

Cele szczegółowe


    Prowadzenie obserwacji w terenie;
    Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
    Rozwijanie odpowiedzialności za środowisko lokalne;
    Ćwiczenia wyobraźni ogólnej i przestrzennej;
    Wyczulenia na różnego rodzaju znaki kulturowe - stroje, zachowanie, przedmioty codziennego użytku, broń, artefakty etc.;
    Wchodzenia w interakcje słowne i emocjonalne (kształtowanie umiejętności komunikacyjnych);
    Kształcenia umiejętności grupowych działań (praca w zespole, współdziałanie z rywalizacją i bez niej);
    Kształtowania właściwych postaw etycznych i wartościowych postaw życiowych.

Oto kolejne edycje:


•    I edycja:
2012 rok przeniósł nas na koniec II wojny światowej, gdzie partyzanci na początku wojny zakopali na „Cytadeli” skarb. Zadaniem uczestników gry było wykonanie różnych zadań pozwalających rozszyfrować miejsce zakopania skarbu.

•    II edycja:
w 2013 roku wyruszyły patrole poszukiwawcze w celu zebrania wszystkich elementów mapy, która została podarta przez nieprzyjaciela. Zebranie wszystkich części mapy pozwoliło na bezpieczne doniesienie tajemniczej mikstury, którą śmiałkowie otrzymali na rozpoczęciu gry, w miejsce zaznaczone właśnie na podartej mapie. Zadania na punktach (a było ich 12 ) usytuowanych w Parku Cytadela młodzież m.in. strzelała z karabinu do celu, rzucała granatem do obiektu stałego, wspinała się na rozwieszonych linach, udzielała pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzała elementy akcji pożarniczej, wykrywała metal w ziemi, odczytywała zaszyfrowane hasła i odnajdowała ukryte informacje posługując się m.in. mapą.

•    III edycja:
w 2014 roku przenieśliśmy się w czasy Krzysztofa Kolumba, gdzie coraz więcej śmiałków mówi o niewyobrażalnym bogactwie na nieodkrytych lądach. Zadaniem uczestników było przygotowanie się do dalekiej podróży morskiej poprzez wykonywanie różnych zadań na trasie gry.

•    IV edycja:
w roku 2015 wehikuł czasu przeniósł grę w czasy średniowiecznej Anglii, gdzie w lasach Sherwood grasuje grupa banitów z Robin Hoodem na czele. Aby się przekonać, czy to prawda, należało ich znaleźć i wkraść się w szeregi bandy. W czasie gry uczestnicy wykonywali zadania z epoki średniowiecza, by zdać trudny egzamin i dostać się do grupy Robin Hooda…

•    V edycja:
W roku 2016 jesteśmy mieszkańcami Planety Verdant, na której są prowadzone zaawansowane badania nad znalezieniem śladów życia w innej galaktyce. Jak dowodzą naukowcy, ok. 14 milionów lat świetlnych stąd, prawdopodobnie na planecie o tajemniczej nazwie Ziemia, istnieje cywilizacja oparta na pracy w różnych specjalizacjach.
Uczestnicy gry zostali wytypowani do wykonania misji zwiadowczej na Ziemi.
Aby dobrze się przygotować, należało poznać zawody, w których pracują Ziemianie, którzy obchodzą własne „rok zawodowców”.