dla młodzieży w normie intelektualnej, ale z problemami w nauce:

 • zajęcia praktyczne w szkole lub praktyczna nauka zawodu na teranie zakładów pracy
 • indywidualizacja zajęć w oparciu o zalecenia PPP
 • możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej i na kusach zawodowych
 • doświadczona kadra pedagogiczna
 • opieka psychologa i pedagoga
 • opieka medyczna (pielęgniarka)
 • profesjonalne pracownie na ternie szkoły szkolące w zawodach: cukiernik, krawiec, kucharz, ślusarz 
 • nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w komputery, rzutniki, tablice multimedialne
 • zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, profesionalna siłownia, boiska ze sztuczną nawierzchnią)
 • wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi
 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE
 • szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisi Egzaminacyjnej (OKE) w zawodach: krawiec, sprzedawca, ślusarz
 • miła i życzliwa atmosfera

Zasady naboru