• Kontrast:
  • A
  • B
  • C
Uczniowie lub absolwenci w zawodzie cukiernika

Kod: 751201

 

Wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane z wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach przekładanych nadzieniami oraz obciąganych różnego rodzaju polewami i kuwerturą, przy użyciu specjalnych maszyn i urządzeń oraz sprzętów.

Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne we własnej pracowni cukierniczej!

Uczniowie lub absolwenci w zawodzie kucharza

Kod: 512001

 

Sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne we własnej pracowni gastronomicznej!

Na zdjęciu uczniowie lub absolwenci Szkoły w zawodzie ślusarz

Kod: 722204

 

Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich; sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części.

Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne we własnej pracowni ślusarskiej!

Uczniowie lub absolwenci Szkoły w zawodzie sprzedawcy

Kod: 522301

 

Sprzedaje produkty oferowane w kioskach, na targowiskach, sklepach, hipermarketach, oraz w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).

Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne we własnej pracowni sprzedaców!

Uczennice lub absolwentki Szkoły w zawodzie krawcowej

Kod: 753105

 

Wykonuje samodzielnie, w punktach usługowych lub wzorcowniach modelowych prace polegające na konstruowaniu i szyciu odzieży z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym także ze skór licowych i materiałów licopodobnych.

Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne we własnej pracowni krawieckiej!

Uczniowie lub absolwenci w zawodzie piekarza

Kod: 751204

 

Prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa.

Kod: 751107

 

Dokonuje obróbki poubojowej tusz i rozbioru na elementy zasadnicze z odkostnieniem; dzieli surowiec do produkcji wędlin; przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie głównie z mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego według receptur określonych normami, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń wędliniarskich.

Ogrodniczka przy pielęgnacji roślin

Kod: 611303

 

Uprawia i pielęgnuje rośliny w gruncie, pod osłonami i w obiektach zamkniętych; zajmuje się konserwacją zieleni oraz porządkuje i sprząta teren otaczający zieleń; produkuje owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne, sadzonki, rośliny zielarskie itp.; przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi uprawowe takie jak orka, bronowanie i kultywatorowanie itp.

Uczniowie lub absolwenci Szkoły w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych

Kod: 723103

 

Konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.

Kod: 741203

 

Instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe; przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.

Kod: 741103

 

Montuje, diagnozuje i naprawia instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych.

Kod: 721306

 

Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Obcinanie włosów

Kod: 514101

 

Zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie i strzyżenie włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Kod: 753402

 

Wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli (np. tapczany, krzesła) na podłożach twardych i miękkich, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia w tramwajach) i sprzętu sportowego (maty, piłki) oraz według projektu, prace dekoracyjne tapicerskie związane z urządzaniem salonów, wystaw czy innych wnętrz, także mieszkalnych; wykonuje naprawy tapicerowanych części mebli i sprzętów wraz z drobnymi naprawami drewnianych części konstrukcji.

Kod: 713201

 

Maluje lub nakłada powłoki lakiernicze z farb i lakierów na wyroby metalowe i części różnego rodzaju maszyn i sprzętów, pojazdów mechanicznych, statków itp.; przygotowuje powierzchnię do nakładania powłoki, nakłada powłoki lakiernicze oraz utrwala powierzchnię różnymi technikami.

Kod: 752205

 

Wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju mebli, stolarki budowlanej oraz galanterii z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewno podobnych t.j. płyt, oklein i innych.