Do góry

Dokumenty szkolne

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 2
Statut Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 1
Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 4
Statut Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
Program wychowawczo-profilaktyczny ZSZ nr 2
Tytuł "Bezpieczna Szkoła"
Konkursu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń"
Upoważnienia OKE - egzamin zawodowy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o statusia ucznia
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły
Oświadczenie o nauce religii
 
 
Powered by Phoca Download