kapital_ludzki

Dotacje z Europejskiego
Funduszu Społecznego

flaga_ue_efs

1 stycznia 2010 r. - rozpoczęcie realizacji projektu "Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu" Nr: POKL.09.02.00-30-013/09

Wartość projektu: 446.739,55  zł
Wartość dofinansowania z EFS: 379.728,62 zł

 


 

Projekt promowany podczas XIV Targów Edukacyjnych - marzec 2010 r. na terenie MTP, stanowisko 69.


Praca:
konkurs na stanowiska kluczowe projektu:
Kierownika projektu
Asystenta kierownika projektu.
Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu.
Pracownika ds. rekrutacji i promocji projektu.
Pracownika informatycznego projektu.
Sekretarki projektu.
Pracownika kadr projektu.
Głównej księgowej projektu.

Regulamin konkursów.

Uwaga! Dokumentację konkursową należy składać w siedzibie szkoły, tj. w Poznaniu, ul. Żniwna 1.


Rozstrzygnięcie konkursów na kluczowe stanowiska projektu:
Kierownik projektu
Asystent kierownika projektu
Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektu
Pracownik ds. rekrutacji i promocji projektu
Pracownik informatyczny projektu
Sekretarka projektu
Pracownik kadr projektu
Główna księgowa projektu


Konkurs ofert - administrowanie szkolną platformą internetową MOODLE

Rozstrzygnięcie konkursu: ADTI Akademia Doskonalenia Technik Inforrmatycznych, os. S. Batorego 101, 60-687 Poznań.

 

Konkurs ofert - utworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu

Rozstrzygnięcie konkursu: Biuro Projektowe OLMAR, os. Przyjaźni 10/209, 61-685 Poznań.

 

Konkurs ofert - usługi promocyjno - reklamowe

Rozstrzygnięcie konkursu: AGENCJA REKLAMOWA SODASITE.COM, ul. Słowackiego 21/2, 62-300 Września.

 

Konkurs ofert - zakup komputerów przenośnych

Rozstrzygnięcie konkursu: Master-Bit.s.c., ul. Kościuszki 1a, 62-031 Luboń.

 

Konkurs ofert - zakup kserokopiarki z opcją drukowania (urządzenie wielofunkcyjne)

Rozstrzygnięcie konkursu: TMP s.c., ul. Bastionowa 47, 61-663 Poznań.

 

Konkurs ofert - zakup rzutników (projektorów multimedialnych)

Rozstrzygnięcie konkursu: Master-Bit.s.c., ul. Kościuszki 1a, 62-031 Luboń.


 

Konkurs na stanowisko trenera przeprowadzajacego szkolenie informatyczne w zakresie obsługi szkolnej platformy internetowej MOODLE (SPI):

 

Konkurs mający na celu wybór opiekunów serwsów w szkolnej platformie internetowej MOODLE:

 

 

Konkurs mający na celu wybór opiekunów pięciu specjalistycznych forów dyskusyjnych w szkolnej platformie internetowej MOODLE (dalej: SPI) z zakresu kształcenia praktycznego w ramach Państwa specjalizacji zawodowej:

 

Lista nauczycieli wybranych przez Zespół Zarządzający jako opiekunów serwisów w projekcie Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu:

Promocja projektu podczas Targów Edukacyjnych w 2010 r. Galeria.

Promocja projektu podczas Drzwi Otwartych w 2010 r. Galeria.

 


29 kwietnia 2010 r. - konferencja informacyjna o projekcie - "Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół zawodowych Nr 2 w Poznaniu". Temat: "Platforma e-learningowa MOODLE jako narzędzie pracy nauczyciela z uczniami przejawiającymi problemy edukacyjne" - Prelegentka: dr Małgorzata Miranowicz

Plan konferencji:

11.00 - 11.30 rejestracja uczestników
11.30 – 12.00 uroczyste rozpoczęcie konferencji
12.00 - 13.30 prelekcja
13.30 – zaproszenie na kawę, herbatę
zwiedzania pracowni objętych projektem
14.00 – zakończenie

 

.

.

 

 


Szkolenie opiekunów serwisów szkolnej platformy internetowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, kwiecień - czerwiec 2010 r. Galeria.

 

Szkolenie pracodawców - opiekunów specjalistycznych forów zawodowych - maj 2010 r. Galeria.

 


Promocja projektu podczas Poznańskich Targów Edukacyjnych w dniach 4-6 marca 2011 r. Galeria.

Promocja projektu podczas Drzwi Otwartych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu. Galeria.

 


Konkurs na stanowisko prawnika projektu "Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu" Więcej ....

 


 

26 października 2011 roku (środa) w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, ul. Żniwna 1 odbyła się konferencja podsumowujaca projekt  „Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu”.

Plan konferencji:

9.45 – 10.00  rejestracja uczestników konferencji
10.00 – 10.10  powitanie gości przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu
10.10 – 11.00  podsumowanie projektu „Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu”, prelekcja – dr Andrzej Marczak
11.00 – 11.15  catering oraz zwiedzanie szkoły
11.15 – 12.25  podsumowanie projektu „Dyplom – też dla mnie” Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, prelekcja - dr Tomasz Karolak
ok.   12.30 zakończenie konferencji

Obejrzyj galerię ...

 


Zespół Zarządzający projektem podczas pracy - wrzesień 2011 r. Galeria.

 


31 października - zakończenie realizacji projektu.