Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 w Poznaniu
ul. Żniwna 1 , 61-663 Poznań, tel. (61) 820-09-92

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest placówką o dużym doświadczeniu w zakresie edukacji i rewalidacji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz ze współwystępującymi zaburzeniami sprzężonymi. Jesteśmy szkołą nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się. Oferujemy naukę w   doskonale wyposażonych pracowniach.

Nasi nauczyciele to wysoko wykwalifikowani specjaliści i pasjonaci swojego zawodu. Dla każdego ucznia opracowujemy indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który jest na bieżąco modyfikowany.

Nauka w szkole odbywa się w cyklu 3 letnim. Opiera się na programach, formach i metodach nauczania i wychowania dobranych do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Oferujemy przysposobienie do pracy w następujących warsztatach i pracowniach.

 • PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 • PRACOWNIA RĘKODZIELNICTWA I PAMIĄTKARSTWA
 • PRACOWNIA PLASTYCZNO – TECHNICZNA
 • PRACOWNIA OGRODNICTWA
 • PRACOWNIE KRAWIECTWA TKACTWA
 • PRACOWNIE ŚLUSARTWA TOKARSTWA I STOLARSTWA
 • PRACOWNIA MULTIMEDIALNA

Nasi uczniowie oprócz przysposobienia do pracy i aktywizacji zawodowej wdrażani są do samodzielności i zaradności życiowej oraz przygotowywani do pełnienia ról społecznych. Staramy się rozwijać zdolności i minimalizować deficyty. Uczymy samoakceptacji i podnosimy poczucie własnej wartości. Program nauczania obejmuje:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • przysposobienie do pracy
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • wychowanie fizyczne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • religia
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia integracyjne
 • sekcje sportowe Olimpiad Specjalnych

 W pracy z uczniami stosujemy różnorodne metody:

 • METODĘ  BEHAWIORALNĄ
 • KOMUNIKACJI  ALTERNATYWNEJ
 • RUCHU  ROZWIJAJĄCEGO WG WERONIKI SHERBORNE
 • KINEZJOLOGII  EDUKACYJNEJ  PAULA DENNISONA
 • RELAKSACJĘ, MUZYKOTERAPIĘ  I ARTETERAPIĘ
 • SOCJOTERAPIĘ I PSYCHOEDUKACJĘ
 • TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

W szkole działa prężnie SEKCJA OLIMPIAD SPECJALNYCH. Jeżeli lubisz sport i aktywny tryb życia to trafiłeś w dziesiątkę!!! Nasi uczniowie zdobywają medale podczas licznych zawodów ogólnopolskich i Olimpiad Specjalnych w kraju i na świecie. Oferujemy możliwość uprawiania następujących dyscyplin sportowych: pływanie, biegi przełajowe, kolarstwo, kolarstwo górskie, biegi narciarskie, tenis ziemny, tenis stołowy, kometka, hokej, piłka nożna, piłka koszykowa.

Nasi uczniowie biorą udział w Profesjonalnych Warsztatach Teatralnych i corocznie przygotowują  przedstawienie teatralne. Ostatnio mieliśmy przyjemność oglądać „Proces” Kafki na deskach Teatru Nowego!!! Przybyło wielu znamienitych gości, rodziców, nauczycieli i sympatyków szkoły, a nasi uczniowie otrzymali owacje na stojąco!!!!

Drogi Rodzicu/ Opiekunie! Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo naszych uczniów. To priorytet naszych działań. Jesteśmy szkołą kameralną, uczniowie nie są anonimowi!!! Bierzemy udział we wszystkich imprezach odbywających się w szkole. Nasi uczniowie integrują się z młodzieżą z klas zawodowych specjalnych i terapeutycznych. Młodzież z sukcesem uczy się prawidłowych relacji społecznych. Brak celowej agresji i aktów wandalizmu są naszym niekwestionowanym sukcesem!!!

NASI ABSOLWENCI TO SZCZĘSLIWI, ODWAŻNIE PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ
MŁODZI LUDZIE !!!

Zasady naboru

Z życia naszej szkoły ...