dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym

 • 3 lata nauki
 • doświadczona kadra pedagogiczna
 • opieka psychologa i pedagoga
 • opieka medyczna (pielęgniarka)
 • profesjonalne pracownie szkolne w zawodach: cukiernik, krawiec, kucharz, ślusarz
 • doskonale wyposażone sale lekcyjne (komputery, rzutniki, tablice multimedialne)
 • zaplecze sportowe (nowa sala gimnastyczna, profesionalna siłownia, boiska ze sztuczną nawierzchnią)
 • sekcje Olimpiad Specjalnych
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne
 • wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi
 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie Poznania
 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE
 • szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w zawodach: krawiec, sprzedawca, ślusarz

Zasady naboru

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 w Poznaniu
ul. Żniwna 1 , 61-663 Poznań, tel. (61) 820-09-92

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest placówką o dużym doświadczeniu w zakresie edukacji i rewalidacji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz ze współwystępującymi zaburzeniami sprzężonymi. Jesteśmy szkołą nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się. Oferujemy naukę w   doskonale wyposażonych pracowniach.

Nasi nauczyciele to wysoko wykwalifikowani specjaliści i pasjonaci swojego zawodu. Dla każdego ucznia opracowujemy indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który jest na bieżąco modyfikowany.

Nauka w szkole odbywa się w cyklu 3 letnim. Opiera się na programach, formach i metodach nauczania i wychowania dobranych do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Oferujemy przysposobienie do pracy w następujących warsztatach i pracowniach.

 • PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 • PRACOWNIA RĘKODZIELNICTWA I PAMIĄTKARSTWA
 • PRACOWNIA PLASTYCZNO – TECHNICZNA
 • PRACOWNIA OGRODNICTWA
 • PRACOWNIE KRAWIECTWA TKACTWA
 • PRACOWNIE ŚLUSARTWA TOKARSTWA I STOLARSTWA
 • PRACOWNIA MULTIMEDIALNA

Nasi uczniowie oprócz przysposobienia do pracy i aktywizacji zawodowej wdrażani są do samodzielności i zaradności życiowej oraz przygotowywani do pełnienia ról społecznych. Staramy się rozwijać zdolności i minimalizować deficyty. Uczymy samoakceptacji i podnosimy poczucie własnej wartości. Program nauczania obejmuje:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • przysposobienie do pracy
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • wychowanie fizyczne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • religia
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia integracyjne
 • sekcje sportowe Olimpiad Specjalnych

 W pracy z uczniami stosujemy różnorodne metody:

 • METODĘ  BEHAWIORALNĄ
 • KOMUNIKACJI  ALTERNATYWNEJ
 • RUCHU  ROZWIJAJĄCEGO WG WERONIKI SHERBORNE
 • KINEZJOLOGII  EDUKACYJNEJ  PAULA DENNISONA
 • RELAKSACJĘ, MUZYKOTERAPIĘ  I ARTETERAPIĘ
 • SOCJOTERAPIĘ I PSYCHOEDUKACJĘ
 • TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

W szkole działa prężnie SEKCJA OLIMPIAD SPECJALNYCH. Jeżeli lubisz sport i aktywny tryb życia to trafiłeś w dziesiątkę!!! Nasi uczniowie zdobywają medale podczas licznych zawodów ogólnopolskich i Olimpiad Specjalnych w kraju i na świecie. Oferujemy możliwość uprawiania następujących dyscyplin sportowych: pływanie, biegi przełajowe, kolarstwo, kolarstwo górskie, biegi narciarskie, tenis ziemny, tenis stołowy, kometka, hokej, piłka nożna, piłka koszykowa.

Nasi uczniowie biorą udział w Profesjonalnych Warsztatach Teatralnych i corocznie przygotowują  przedstawienie teatralne. Ostatnio mieliśmy przyjemność oglądać „Proces” Kafki na deskach Teatru Nowego!!! Przybyło wielu znamienitych gości, rodziców, nauczycieli i sympatyków szkoły, a nasi uczniowie otrzymali owacje na stojąco!!!!

Drogi Rodzicu/ Opiekunie! Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo naszych uczniów. To priorytet naszych działań. Jesteśmy szkołą kameralną, uczniowie nie są anonimowi!!! Bierzemy udział we wszystkich imprezach odbywających się w szkole. Nasi uczniowie integrują się z młodzieżą z klas zawodowych specjalnych i terapeutycznych. Młodzież z sukcesem uczy się prawidłowych relacji społecznych. Brak celowej agresji i aktów wandalizmu są naszym niekwestionowanym sukcesem!!!

NASI ABSOLWENCI TO SZCZĘSLIWI, ODWAŻNIE PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ
MŁODZI LUDZIE !!!

Zasady naboru

Z życia naszej szkoły ...

 

dla młodzieży w normie intelektualnej, ale z problemami w nauce:

 • zajęcia praktyczne w szkole lub praktyczna nauka zawodu na teranie zakładów pracy
 • indywidualizacja zajęć w oparciu o zalecenia PPP
 • możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej i na kusach zawodowych
 • doświadczona kadra pedagogiczna
 • opieka psychologa i pedagoga
 • opieka medyczna (pielęgniarka)
 • profesjonalne pracownie na ternie szkoły szkolące w zawodach: cukiernik, krawiec, kucharz, ślusarz 
 • nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w komputery, rzutniki, tablice multimedialne
 • zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, profesionalna siłownia, boiska ze sztuczną nawierzchnią)
 • wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi
 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE
 • szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisi Egzaminacyjnej (OKE) w zawodach: krawiec, sprzedawca, ślusarz
 • miła i życzliwa atmosfera

Zasady naboru