Uczniowie naszej szkoły kształcenie praktyczne odbywają w nowoczesnych zakładach pracy lub w doskonale  wyposażonych pracowniach szkolnych. Okres szkolenia młodocianych pracowników w zakładach pracy wliczony jest do stażu pracy przyszłego absolwenta szkoły. Każdy uczeń doskonale zdaje sobie sprawę, że w pełni wykształcony fachowiec musi posiadać niezbędną wiedzę teoretyczna oraz praktyczną.