Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, ze zm.),
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 910, ze zm.),
 3. Statutu Zespołu szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne poprzez:

 1. Prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego.
 2. Wspieranie pedagogiczne oraz psychologiczne.
 3. Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz szczególnych uzdolnień.
 4. Doskonalenie umiejętności zawodowych oraz pogłębianie wiedzy fachowej.
 5. Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.
 6. Kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej.
 7. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Szkołą zarządza dyrektor oraz wicedyrektorzy.
Organem prowadzącym szkoły jest Miasto Poznań.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

Aby skutecznie skontaktować się z naszą szkołą osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo i wysłać na adres: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, ul. Żniwna 1, 61-663 Poznań
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • zatelefonować: tel. 61 820-09-92

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00