Badania kandydatów wykonywane są w poradniach:

Wykaz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Poznaniu i Wielkopolsce

Rejon szkoły to: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci i Młodzieży Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, Poznań-Wilda ul. 28 Czerwca 1956 r. 296/298. Telefon: 61-832-33-87