dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym

 • 3 lata nauki
 • doświadczona kadra pedagogiczna
 • opieka psychologa i pedagoga
 • opieka medyczna (pielęgniarka)
 • profesjonalne pracownie szkolne w zawodach: cukiernik, krawiec, kucharz, ślusarz
 • doskonale wyposażone sale lekcyjne (komputery, rzutniki, tablice multimedialne)
 • zaplecze sportowe (nowa sala gimnastyczna, profesionalna siłownia, boiska ze sztuczną nawierzchnią)
 • sekcje Olimpiad Specjalnych
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne
 • wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi
 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie Poznania
 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE
 • szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w zawodach: krawiec, sprzedawca, ślusarz

Zasady naboru