kapital_ludzki

Dotacje z Europejskiego
Funduszu Społecznego

flaga_ue_efs

1 stycznia 2010 r. - rozpoczęcie realizacji projektu „Dyplom – też dla mnie” Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu Nr: POKL.09.02.00-30-014/09

Wartość projektu: 251.866,54 zł
Wartość dofinansowania z EFS: 214.086,55 zł

 


 

Projekt promowany podczas XIV Targów Edukacyjnych w Poznaniu - marzec 2010 r. na terenie MTP, stanowisko 12.


Praca:
konkurs na stanowiska kluczowe projektu:
Kierownika projektu
Asystenta kierownika projektu
Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektu
Pracownika ds. rekrutacji i promocji projektu
Sekretarki projektu
Pracownika kadr projektu
Głównej księgowej projektu

Regulamin konkursów

Uwaga! Dokumentację konkursową należy składać w siedzibie szkoły, tj. w Poznaniu, ul. Żniwna 1.


Rozstrzygnięcie konkursów na kluczowe stanowiska projektu:
Kierownik projektu
Asystent kierownika projektu
Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektu
Pracownik ds. rekrutacji i promocji projektu
Sekretarka projektu
Pracownik kadr projektu
Główna księgowa projektu


Konkurs ofert - utworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu

Rozstrzygnięcie konkursu: Biuro Projektowe OLMAR, os. Przyjaźni 10/209, 61-685 Poznań.

 

Konkurs ofert na usługi promocyjno - reklamowe

AGENCJA REKLAMOWA SODASITE.COM, ul. Słowackiego 21/2, 62-300 Września.

 

konkurs ofert - zakup komputerów przenośnych

Rozstrzygnięcie konkursu: NOTEO.PL, ul. Starowiejska 5/18, 61-664 Poznań.

 

konkurs ofert - zakup kserokopiarki z opcją drukowania

Rozstrzygnięcie konkursu: TMP s.c., ul. Bastionowa 47, 61-663 Poznań.

 

konkurs ofert - zakup rzutników (projektorów multimedialnych)

Rozstrzygnięcie konkursu: Master-Bit.s.c., ul. Kościuszki 1a, 62-031 Luboń.


Promocja projektu podczas Targów Edukacyjnych w 2010 r. Galeria.

Promocja projektu podczas Drzwi Otwartych w 2010 r. Galeria.


Konkurs na stanowisko recenzenta programów zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki dla zawodów: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, ślusarz.

 

Konkurs na stanowisko trenera zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki dla zawodów:

kucharz małej gastronomii, sprzedawca, ślusarz.

 

Szkolenie nauczycieli. Galeria.

 


27 kwietnia 2010 r. - konferencja informacyjna o projekcie - "Dyplom - też dla mnie. Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu". 

Plan konferencji:

11.00 - 11.30 rejestracja uczestników
11.30 – 12.00 uroczyste rozpoczęcie konferencji
12.00 - 13.30 prelekcja
13.30 – zaproszenie na kawę, herbatę
zwiedzania pracowni objętych projektem
14.00 – zakończenie

 


Drugi konkurs na stanowisko trenera zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki dla zawodów: kucharz małej gastronomii, sprzedawca. ślusarz.

Zapytanie ofertowe - opracownie edytorskie i druk programów nauczania do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach projektu „Dyplom – też dla mnie” Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu

 

.

.

Promocja projektu podczas Poznańskich Targów Edukacyjnych w dniach 4-6 marca 2011 r. Galeria.

Promocja projektu podczas Drzwi Otwartych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu. Galeria.

Konkurs na stanowisko prawnika projektu „Dyplom – też dla mnie” Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu. Więcej ....


 

26 października 2011 roku (środa) w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, ul. Żniwna 1 odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Dyplom - też dla mnie” Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu.

Plan konferencji:

  9.45 – 10.00  rejestracja uczestników konferencji
10.00 – 10.10  powitanie gości przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu
10.10 – 11.00  podsumowanie projektu „Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu”, prelekcja – dr Andrzej Marczak
11.00 – 11.15  catering oraz zwiedzanie szkoły
11.15 – 12.25  podsumowanie projektu „Dyplom – też dla mnie” Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, prelekcja - dr Tomasz Karolak
    ok.   12.30 zakończenie konferencji

Obejrzyj galerię ....

 


31 października 2011 r. - zakończenie realizacji projektu „Dyplom – też dla mnie” Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu.

  

„Dyplom – też dla mnie” Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu