Od 20 października 2021 r. kiedy zostaliśmy Wielkopolską Szkołą Roku nie zwalniamy tempa.

Dyrektor Andrzej Maciejak

Dziś, tj. 20 października 2021 roku, w trakcie zorganizowanej w tym celu uroczystej Gali, ogłoszono wyniki konkursu WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU ustanowionego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 odbędzie się 1 września 2021 r. (środa) na boisku szkolnym przy ul. Żniwnej 1 w Poznaniu. W razie deszczu uroczystość zostanie przeniesiona do holu szkolnego na parterze.

Harmonogram uroczystości:

  • 8:00 - uczniowie klas III
  • 9:00 - uczniowie klas I oraz VII i VIII (bez klasy I pp)
  • 10:00 uczniowie klas II i wszystkie klasy pp.

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego. Na terenie budynku szkolnego zakładamy maseczki i zachowujemy dystans społeczny, tj. odległość 1,5 metra.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 1, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2021 nr 2021/BZP 00136475/01/P.

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu.

Zobacz szczegóły ...


W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły czynny:

od 28 czerwca do 2 lipca w godzinach 8:00 - 15:30
od 5 lipca do 31 sierpnia  w godzinach 8:00 - 14:30