Rekrutacja uczestników do projektu Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057773 realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu. Niemcy 2024

Juz po raz drugi uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu będą mogli zdobywać nowe doświadczenia zawodowe i podwyższać swoje kompetencje językowe na międzynarodowym stażu zawodowym w urokiwym mieście Greifswald w północnej części Niemiec. Staż zawodowy odbędzie się w okresie od 3-23.03.2024 r. ramach programu Erasmus+.

Dzięki uczestnictwie w programie Erasmus+ uczniowie naszej szkoły poznają również kulturę odwiedzanego kraju, zwyczaje, kuchnie regionu oraz zawiązują nowe znajomości i przyjaźnie.

W ubiegłym roku szkolnym Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 wziął udział w konkursie "Fundusz Samorządów Uczniowskich", organizowanym przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Miasto Poznań 😊

13.09.2023 roku oficjalna delegacja naszej szkoły odwiedziła zaprzyjaźnioną szkołę w Greifswaldzie, gdzie uczestniczyła w uroczystości otwarcia szkolenia w zawodzie ratownika medycznego.
Pani dyrektor Iwona Wielgosik przekazała pani dyrektor Regionales Berufliches Bildungszentrum, Cornelii Kropidlowski, w imieniu dyr. Andrzeja Maciejaka, okolicznościowy list gratulacyjny od społeczności naszej szkoły.
Uroczystość była okazją do omówienia kolejnej edycji realizacji projektu Erasmus + w zakresie staży zawodowych naszych uczniów w Greifswaldzie.
 

Rozpoczęcie roku szkolnego w poniedziałek 4 września 2023 roku

  • godzina  8.30 - klasy przysposabiające do pracy SSPDP nr 4 oraz wszystkie klasy II i III szkół branżowych
  • godzina - 9.30 klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz wszystkie klasau I szkół branżowych

Serdecznie zapraszamy uczniów oraz rodziców.