Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu

61-663 Poznań, ul. Żniwna 1

tel. 061 82 00 992

fax 061 82 89 163

Numer rachunku Rady Rodziców:

Bank PKO S.A.  21 1240 6524 1111 0010 6196 5796

 

Regulamin Rady Rodziców