Przez ponad pół wieku istnienia mury szkolne opuściło prawie 11.000 absolwentów, którzy nawet po wielu latach chętnie nas odwiedzają. Położenie budynku naszej placówki - na skraju zielonych terenów poznańskiej "Cytadeli", a z drugiej strony w bardzo dogodnym punkcie komunikacyjnym decyduje o sporym zainteresowaniu naszą szkołą tych wszystkich, którzy cenią sobie przyjemne otoczenie, wygodę i swój czas. Szkoła z powodzeniem nadąża za szybkimi zmianami otaczającej rzeczywistości. Swoim uczniom ma do zaproponowania dobrą bazę dydaktyczną, przygotowaną i wykształconą kadrę pedagogiczną, życzliwych wychowawców i nauczycieli. Oferujemy praktykę w pracowniach szkolnych i zakładach pracy, bibliotekę szkolną, salę komputerową z dostępem do Internetu, pracownie kas fiskalnych, salę gimnastyczną, nowoczesny węzeł sanitarny oraz pracownie szkolne z niezbędnymi pomocami dydaktycznymi.

Uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne staże do Francji, Hiszpanii oraz do Włoch.

Uczniowie mogą pogłębiać swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych. Do ich dyspozycji są: kółka zainteresowań, kawiarenka internetowa oraz siłownia. Wszyscy mogą rozwijać swoje predyspozycje do pracy społecznej w ramach organizacji działających w szkole.

Miejsce w naszej szkole znajdzie się dla każdego, kto chce uczęszczać do szkoły wolnej od przemocy i agresji, nowoczesnej i stale rozwijającej się, otwartej na nowe pomysły i ludzi.

Od 1 września 2003 r. funkcjonują w naszej szkole klasy terapeutyczne, w których kształci się młodzież z normą intelektualną. Są to klasy, w których uczniowie mający przejściowe kłopoty z nauką odnajdą warunki dla dalszego rozwoju. Absolwenci klas terapeutycznych mogą kontynuować naukę w szkole średniej. Pozwala to zaspokoić aspirację młodzieży chcącej zdobyć średnie wykształcenie. Nasi uczniowie uczą się w mało licznych klasach, co pozwala na znaczną indywidualizację nauczania i gwarantuje końcowy sukces.

Naczelną ideą naszej pracy jest prowadzenie naszych uczniów do pełnego rozwoju, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć godnie dla siebie i innych, bo jak mawiał Adolf Dygasiński "W wychowaniu nie tyle dają się ocenić korzyści dobrej edukacji, ile następstwa złej".

Nie zmarnuj więc swojej szansy na lepsze, dorosłe życie. Bądź mądrzejszy i szybszy od innych!

View the embedded image gallery online at:
https://www.zsz2.poznan.pl/o-nas/o-szkole.html#sigProId4750618270