Konkurs plastyczny

Na początku września br. Uczniowie z klas Przysposabiających do Pracy wzięli udział w konkursie plastycznym ogłoszonym przez Mosiński Ośrodek Kultury. Konkurs zorganizowano w ramach projektu „Przystanek Kultura 2015”, patronat objęła min Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu z tematem była: „Historia Rodu Raczyńskich”.

 

Na początku września br. Uczniowie z klas Przysposabiających do Pracy wzięli udział w konkursie plastycznym ogłoszonym przez Mosiński Ośrodek Kultury. Konkurs zorganizowano w ramach projektu „Przystanek Kultura 2015”, patronat objęła min Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu z tematem była: „Historia Rodu Raczyńskich”.

Konkurs miał na celu przybliżenie historii tegoż Rodu, promowanie miejsc ściśle z nim związanych, jak i prezentację twórczości dzieci i młodzieży w miejscch i salach związanych z rodziną Raczyńskich
Wiadomości, materiały tematyczne, m.in. zdjęcia, ilustracje obrazujące bogatą historię Rodu, związanego z Wielkpolską, dostarczyła i omówiła młodzieży opiekunka biblioteki szkolnej pani mgr Joanna Wojtuś.

Stroną plastyczną zajęła się pani mgr Beata Drózd- Janicka, pod kierunkiem której uczniowie realizowali dany temat. Uczestnicy konkursu włożyli wiele wysiłku w wykonanie prac. Użyte materiały plastyczne zostały zgromadzone przez organizatorki we własnym zakresie i dzięki pomocy zaprzyjaźnionych poznańskich artystów plastyków.
W dniu 24 września 2015 roku w gmachu Biblioteki Raczyńskich odbyła się wystawa pokonkursowa i uroczyste wręczenie nagród. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wszyscy nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca!!!!