UWAGA!

Na czas epidemii nabór w naszej szkole odbywa się:

1. Sposób tradycyjny z zachowaniem wymogów sanitarnych

2. Korespondencyjny (poczta tradycyjna)


Czekamy na nowe terminy postępowania rekrutacyjnego z MEN.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co oznacza, iż na terenie województwa wielkopolskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zachęcam Państwa i dzieci do zainteresowania się naszą szkołą. Zapraszam też do kontaktu mailowego pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zachęcam ponadto do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej szkoły www.zsz2.poznan.pl w zakładce dla kandydatów oraz profilu na Facebooku: Zespół Szkół Zawodowych nr 2.


Oferta edukacyjna, w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu:

1. Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - klasy terapeutyczne (z opinią do klasy terapeutycznej z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej), dla uczniów wykazujących problemy edukacyjne wymagające dostosowania organizacji procesu nauczania do specyficznych potrzeb edukacyjnych;

2. Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1 klasy specjalne (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej),

3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 klasy przysposabiające do pracy (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej),

4. Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego, w której zorganizowane są oddziały dla uczniów klas 7 i 8 kontynuujących naukę w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.


Szkoła Branżowa oferuje naukę w zawodach: kucharz, cukiernik, krawiec, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, piekarz, fryzjer, blacharz, lakiernik samochodowy, tapicer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnych pracowniach lub u pracodawcy.

W pracowniach szkolnych uczą się zawodu przede wszystkim 18-latkowie oraz uczniowie wymagający większej opieki. Baza materialna pracowni szkolnych zapewnia realizację treści nauczania. Pracownie są znakomicie wyposażone w specjalistyczne maszyny, urządzenia i narzędzia przydatne do danego zawodu.

Współpracę z pracodawcami koordynuje w naszej szkole kierownik praktyk zewnętrznych. Odwiedza on zakłady pracy, obserwuje prace naszych uczniów młodocianych pracowników, przeprowadza rozmowy z uczniami i pracodawcami.

Nasi absolwenci uzyskują w trakcie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wysokie noty potwierdzone w raportach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.


Uczniowie klas przysposabiających do pracy (w zależności od stanu zdrowia) przygotowywani są do podjęcia pracy zawodowej we współpracy z zakładami pracy chronionej, fundacjami i stowarzyszeniami. Część uczniów znajduje miejsca w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Uczniowie klas 7 i 8 szkoły postawowej przysposabiającej do pracy we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy przyuczani są do wykonywania określonych zawodów, np. sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik i innych.