• Realizacja: Rafał Perkowski, Jarosław Wieczorek

Film zamieszczony dzięki uprzejmości TVK Winogrady

https://tvkwinogrady.pl