Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2

W dniu 6 grudnia 2022 r. Związek Rzemiosła Polskiego nadał „Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego” Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu. Jest to najwyższe odznaczenie Rzemiosła, które może otrzymać szkoła. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta Poznania, Wydziału Oświaty, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, cechów rzemieślniczych oraz zaproszeni goście.

W trakcie uroczystości, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza odznaczyła również dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 pana Andrzeja Maciejaka „Złotą Odznaką Zasłużony dla Rzemiosła”.

Nasza placówka, współpracuje od ponad 50 lat z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, cechami rzemieślniczymi, właścicielami zakładów rzemieślniczych, mistrzami szkolącymi oraz instytucjami wspierającymi szkolnictwo zawodowe. Dzięki współpracy z Rzemiosłem, nasi uczniowie mogą odbywać praktyczną naukę zawodu jako młodociani pracownicy w nowoczesnych i świetnie wyposażonych zakładach pracy, w których zdobywają swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Bardzo dobre przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu, potwierdzają wyniki egzaminów czeladniczych przeprowadzanych przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu.

Z doświadczenia pracodawców zrzeszonych w Rzemiośle, korzystają również nauczyciele ZSZ nr 2 przy realizacji projektów edukacyjnych, konkursów zawodowych czy szkoleń branżowych.

Podsumowaniem uroczystości była X edycja projektu edukacyjnego „Kuchnia Staropolska - Kuchnia Myśliwska”, nad przygotowaniem którego czuwała kierownik szkolenia praktycznego pani Małgorzata Dezor. Uczniowie, w zawodzie kucharz i cukiernik, pod kierunkiem nauczycieli przygotowali: zakąski, zupę, danie główne i deser w oparciu o przygotowane przez siebie receptury. Potrawy, sposób podania i przygotowania nasi goście ocenili bardzo wysoko, co świadczy o świetnym wyszkoleniu uczniów naszej szkoły.


 Zobacz galerię ...