1 września 2022 r. (czwartek) - rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Zawodowych im. Janusza Koczakaw Poznaniu.

godzina 8.30

- klasy drugie i trzecie Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 1 (2, 3 klasy specjalne)
- klasy drugie i trzecie Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 (2, 3 klasy terapeutyczne)
- wszyscy uczniowie Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 4 (1, 2, 3 klasy pp)

godzina  9:30

- wszyscy do klas pierwszych szkół branżowych
- uczniowie do klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 92


Uwaga!
W razie deszczu uroczystość odbędzie się w holu szkolnym.

Przypominamy o stroju galowym!