Najważniejsze informacje dotyczące nauczania zdalnego od 31.01.2022 do 21.02.2022 r.: (zmiana)

- zajęcia teoretyczne odbywają się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu Szkolnej Platformy Internetowej MOODLE, której częścią jest komunikator ZOOM.
- zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych odbywają się w trybie stacjonarnym na terenie szkoły.
- praktyczna nauka zawodu w pracodawcy odbywa się w trybie stacjonarnym w zakładzie pracy.
- świetlica i biblioteka pracują w trybie stacjonarnym według dotychczasowego planu zajęć.

Szczegóły:
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2022 r. określające realizację zadań Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Załącznik 1. Organizacja zajęć w okresie od 31.01.2022 r. do 21.02.2022 r.