• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2  IM. JANUSZA KORCZAKA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA KANDYDATÓW KOŃCZĄCYCH GIMNAZJUM (KLASY PIERWSZE).