• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

Tegoroczni absolwenci naszej szkoły w zawodzie ślusarz przystąpią 26 czerwca 2017 r. do projektu "Wielkopolscy Fachowcy" współfinansowanego ze środków EFS, który daje możliwość zdobycia uprawnień z zakresu programowania i operowania urządzeniami sterowanymi numerycznie CNC. Do udziału w projekcie zapraszamy też absolwentów z lat poprzednich.

To kolejny już projekt skierowany do tej grupy zawodowej. W lutym 2017 r. nasi uczniowie uczestniczyli w kursie obsługi wózków widłowych, a w 2017 r. w konkursie "Najlepszy w zawodzie ślusarz". Dzięki takim działaniom, uczniowie ZSZ nr 2 w Poznaniu mogą podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe .

Wszystkich gimnazjalistów zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie szkoły.

2017 obrabiarka CNC