Wyniki rekrutacji na międzynardowy staż zawodowy realizowany w okresie 3-23.03.2024 r. do Greifswaldu (Niemcy).

Projekt Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057773 realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu.