13.09.2023 roku oficjalna delegacja naszej szkoły odwiedziła zaprzyjaźnioną szkołę w Greifswaldzie, gdzie uczestniczyła w uroczystości otwarcia szkolenia w zawodzie ratownika medycznego.
Pani dyrektor Iwona Wielgosik przekazała pani dyrektor Regionales Berufliches Bildungszentrum, Cornelii Kropidlowski, w imieniu dyr. Andrzeja Maciejaka, okolicznościowy list gratulacyjny od społeczności naszej szkoły.
Uroczystość była okazją do omówienia kolejnej edycji realizacji projektu Erasmus + w zakresie staży zawodowych naszych uczniów w Greifswaldzie.