Lista osób Lista osób zakwalifikowanych

Lista rezerwowa

Uwaga!

  1. Wszystkie osoby niezakwalifikowane mają szansę wyjechać na wyjazd stażowy do Hiszpanii. Wkrótce rozpoczynamy rekrutację.
  2. W piątek 27.01.2023 r. o godzinie 12.00 w sali 121 odbędzie się zebranie, na którym będzie można indywidualnie uzyskać informację dotyczącą ilości zgromadzonych punktów przez kandydata. Bardzo proszę o przybycie na zebranie wszystkie osoby zakwalifikowane, celem potwierdzenia chęci wyjazdu na staż.
  3. Osoby z listy rezerwowej powinny uczestniczyć w zajęciach wsparcia językowego, kulturowego, i pedagogicznego przed wyjazdem organizowanych w dn. 6-10.02.2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu.
  4. W przypadku równej ilości punktów o pozycji na liście decydowała opinia wychowawcy klasy, a w dalszej kolejności sytuacja życiowa kandydata.
  5. W zawodach krawiec, piekarz i sprzedawca ostatecznie strona niemiecka nie miała możliwości zabezpieczenia odpowiednich praktyk. Będziemy czynić starania, aby zorganizować dla uczniów kształcących się w tych zawodach staże w Hiszpanii.