20160401 130242            Zespół Szkól Zawodowych nr 2 w Poznaniu, wraz z innymi szkołami zawodowymi, uczestniczył w dniu 1 kwietna 2016 r. w projekcie Arena Zawodów.

 

Była to już II edycja programu „Szacun dla Zawodowców”. Celem tego projektu jest zachęcenie gimnazjalistów do wyboru szkól zawodowych i uzyskanie wykształcenia zawodowego i technicznego. W tym roku szczególny nacisk został położony na promocję poszczególnych zawodów.

Nasze stoiska odwiedzili uczniowie szkól gimnazjalnych wraz z nauczycielami i opiekunami oraz władze Miasta Poznania w osobie pana wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego i Dyrektora Wydziału Oświaty pana Przemysława Foligowskiego.

Liczymy, że zaprezentowane przez naszych uczniów zawody i możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły zachęcą młodszych kolegów i koleżanki do nauki konkretnego zawodu.