P1150368


Poznań. 35 - lecie NSZZ Solidarność Parcowników Oświaty i Wychowania.

 

W piątek 6 października 2015 r. nasi uczniowie Tomasz Przybyłek i Jakub Nowakowski pod opieka nauczyciela zajęć praktycznych pana Karola Morawskiego uczestniczyli w uroczystości 35-lecia Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska podczas, której odpowiedzialni byli za serwowanie ciasta - tortu urodzinowego.