• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

Data

Treść

29.08.18 r. środa godz. 9:00

Posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy za rok szk. 2017-2018,
organizacja nowego roku szkolnego 2018-2019.

30.08.18 r. czwartek godz. 9:00

Spotkania zespołów samokształceniowych i spotkanie z wychowawcami klas.

03.09.18 r. godz. 9:00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019.

10.09.18 r. poniedziałek

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – II część organizacji roku szkolnego 2018-2019, nadzór pedagogiczny, analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

20.09.18 r. czwartek godz. 15-18:30

ZEBRANIA Z RODZICAMI:

·         Klasy pierwsze S i PP spotkania zespołów ds. IPET z zaproszonymi rodzicami wg harmonogramu ustalonego przez wychowawców od godz. 15:00 -17:00.

·         Godz. 16 spotkanie dla chętnych rodziców z psychologiem / pedagogiem – świetlica;

·         Godz. 17:00 Klasy I - spotkanie w świetlicy z dyrekcją a następnie w salach z wychowawcą spotkanie informacyjne, przeprowadzenie wyborów do rad klasowych i rady rodziców (protokół).

·         Klasy II i III godz. 17:00 w salach zebrania z rodzicami (protokół).

Dyżur pełnią wszyscy nauczyciele od godz. 15:00 do godz. 18:30.

28.09.18 r. piątek

Termin oddania IPET- ów do sekretariatu.

Październik 2018

„Arena Zawodów”

12.10.18 r. piątek

Dzień Edukacji Narodowej w ZSZ nr 2. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - zajęcia opiekuńcze.

24.10.18 r. środa

Posiedzenie Rady Pedagogicznej szkoleniowej - aktualne problemy wychowawcze.

31.10.18 r. środa

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – odrobiony w marcu – drzwi otwarte.

02.11.18 r. piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - zajęcia opiekuńcze.

05.12.18 r. środa godz. 17:00 – 18:30

ZEBRANIE Z RODZICAMI - termin powiadomienia uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach na półrocze (protokół). Dyżur pełnią wszyscy nauczyciele do godz. 18:30.

22 – 31.12 18 r.

Zimowa przerwa świąteczna – Boże Narodzenie

08.01.19 r. do godz. 12:00

Ostateczny termin w pisania ocen za I półrocze do dziennika.

09.01.19 r. środa

Posiedzenie rady pedagogicznej – zatwierdzenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

10.01.19 r. czwartek godz. 17:00 – 18:30

ZEBRANIE Z RODZICAMI – informacja o ocenach śródrocznych (karty zaliczeniowe do 29.03.19 r.) i informacja od nauczycieli o sposobie poprawiania ocen niedostatecznych (protokół). Godz. 16:00 spotkanie rodziców z matematykami – świetlica. Dyżur pełnią wszyscy nauczyciele od godz. 16:45 do godz. 18:30.

14 – 25.01.19 r.

Ferie Zimowe w Wielkopolsce.

28.01.19 r. poniedziałek

Początek II półrocza.

12.03.19 r. wtorek godz. 14:40

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – rada szkoleniowa.

23.03.19 r. sobota godz. 8:30 – 12:30

„Drzwi Otwarte” pracujemy za 31.10.2018 r.

kwiecień 19 r.

Rekolekcje

18.04. – 23.04.19 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – Wielkanoc

03.04.19 r. środa godz. godz. 17:00 – 18:30

ZEBRANIE Z RODZICAMI – wyniki zaliczeń I półrocza w przypadku nieklasyfikacji ucznia lub uzyskania ocen niedostatecznych. Godz. 16:00 spotkanie rodziców w sprawie egzaminu zawodowego – świetlica. Dyżur pełnią wszyscy nauczyciele od godz. 16:45 do godz. 18:30.

08-12.04.19 r.

Święto Szkoły - Dni Patrona Szkoły.

01.05.19 r. środa

Święto

02.05.19 r. czwartek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych - zajęcia opiekuńcze

03.05.19 r. piątek

Święto

22.05.19 r. środa godz. 17:00 – 18:30

ZEBRANIA Z RODZICAMI. Ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych  ocenach rocznych (protokół). Dyżur pełnią wszyscy nauczyciele od godz. 16:45 do godz.18:30.

12.06.19 r. środa

Ostateczny termin powiadomienia uczniów o ocenach rocznych - wpis do dziennika.

13.06.19 r. czwartek

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcoworoczna uczniów.

17.06.19 r. poniedziałek godz. 8:00

Egzaminy klasyfikacyjne

18.06.19 r. wtorek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna.

Po egzaminach - posiedzenie Rady Pedagogicznej - podsumowanie roku 2018-2019.

21.06.19 r. piątek

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

24.06.19 r. – 30.08.19 r.

Ferie letnie – wakacje.