Kod: 712616

 

Montuje, instaluje, a także dba o prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych; wykonuje oczyszczanie, dostosowywanie, klejenie, konserwowanie i malowanie instalacji, lutowanie, klejenie, spawanie i łączenie rur, mierzenie i docinanie rur, wiercenie otworów, gwintowanie, szlifowanie, gięcie rur, uszczelnianie złączy kielichowych, składnie, spawanie, lutowanie oraz montaż grzejników i urządzeń sanitarnych.

Zadania zawodowe: wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych sieci i urządzeń sanitarnych; wykonywanie przedmiarów do wyceny prac; przygotowanie kosztorysu prac instalacyjnych i montażowych; układanie, spawanie (lub łączenie w inny odpowiedni sposób, na przykład klejenie lub zgrzewanie) i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia oraz materiału, z jakiego są wykonane; montowanie specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.; poprawne odczytywanie rysunków technicznych, wykonawczych i roboczych; przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych; montowanie przewodów kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych; odpowiednie dobieranie grzejników i urządzeń grzewczych;
czyszczenie grzejników żeliwnych; wykonywanie otworów pod prowadzone instalacje; sprawdzanie budynków pod kątem spełniania wymogów ochrony cieplnej; przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych; usuwanie awarii wodociągowych między innymi poprzez montowanie i wymienianie uszkodzonych urządzeń oraz odcinków rur, zaworów, liczników itp.; dokonywanie odbioru technicznego nowo zainstalowanych i naprawianych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Dodatkowe zadania zawodowe: podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.