Uczennice lub absolwentki Szkoły w zawodzie krawcowej

Kod: 753105

 

Wykonuje samodzielnie, w punktach usługowych lub wzorcowniach modelowych prace polegające na konstruowaniu i szyciu odzieży z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym także ze skór licowych i materiałów licopodobnych.

Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne we własnej pracowni krawieckiej!

Zadania zawodowe: przygotowywanie stanowiska pracy; zapoznawanie się z programem pracy; przygotowywanie maszyn służących do szycia odzieży i skór: sprawdzanie ich poprawności działania, dobieranie - dobieranie modelu odzieży do typu sylwetki; odczytywanie rysunku modelowego odzieży; dobieranie materiału odzieżowego i dodatków krawieckich oraz rozpoznawanie ich właściwości konfekcyjnych; zdejmowanie wymiarów z sylwetki lub odczytywanie ich z tabel pomiarów antropometrycznych; wykonywanie form oraz szablonów elementów odzieży i projektowanie ich układu na materiale odzieżowym; obliczanie zużycia materiałów podstawowych i dodatków krawieckich na jednostkę wyrobu; projektowanie sposobu wykonania węzłów konstrukcyjnych odzieży; układanie szablonów na powierzchni rozłożonego materiału odzieżowego i obrysowywanie ich konturów; wykrawanie elementów odzieży z materiałów podstawowych, watoliny lub wkładów ocieplających, podszewki; kompletowanie elementów z dodatkami; termiczne formowanie wybranych elementów odzieży i ich podklejanie wkładami usztywniającymi i wzmacniającymi; wstępne łączenie podstawowych elementów odzieży i wykonywanie przymiarek na manekinie lub na sylwetce; usuwanie stwierdzonych wad w konstrukcji odzieży; przygotowywanie maszyn szwalniczych: sprawdzanie ich ogólnego stanu technicznego, dobieranie igieł i ich zakładanie, przewlekanie nitek przez prowadniki i regulowanie parametrów ściegu; szycie węzłów konstrukcyjnych odzieży i ich montowanie; pikowanie i podszywanie watoliny lub innych wkładów ocieplających, podszywanie podszewki; wykonywanie różnych prac ręcznych w końcowej fazie procesu szycia; sprawdzanie poprawności wykonania połączeń nitkowych; rozdrabnianie płatów skór zgodnie z modelem odzieży; układanie rozdrobnionych części i ich zszywanie, tworzenie błamu; nakładanie błamu na deskę, rozciąganie i nabijanie sztyftów, zdejmowanie błamu po wysuszeniu; układanie szablonów na powierzchni błamu lub na płatach skór licowych, obrysowywanie ich konturów i wycinanie elementów odzieży; wykrawanie elementów odzieży z tkanin uzupełniających watoliny i podszewek, podklejanie krawędzi wybranych elementów;prasowanie elementów i gotowej odzieży; ustalanie lub współudział przy ustalaniu kosztów wykonania odzieży; czyszczenie i oliwienie maszyn, porządkowanie stanowiska pracy.