Na zdjęciu uczniowie lub absolwenci Szkoły w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych

Kod: 723103

 

Konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.

Zadania zawodowe: przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia; sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych; ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdów; dokonywanie wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu; sprawdzanie i ustawianie zbieżności kół pojazdu; kontrolowanie i ustawianie świateł pojazdu; wykonywanie prac demontażowo-montażowych, naprawa i regulacja zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych; mycie oraz czyszczenie części i podzespołów, dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych; sprawdzanie jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych; organizowanie, eksploatacja i utrzymywanie w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i napraw. Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie operacji monterskich i czynności kontrolno-odbiorczych przy produkcji pojazdów samochodowych; przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia pojazdu; nadzorowanie innych pracowników.