Na zdjęciu uczniowie lub absolwenci Szkoły w zawodzie ślusarz

Kod: 722204

 

Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich; sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części.

Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne we własnej pracowni ślusarskiej!

Zadania zawodowe: przyjmowanie do naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków, zamków, ogrodzeń metalowych; ustalanie przyczyn wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków itp.; czyszczenie i mycie urządzeń przed wykonaniem napraw; demontaż urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych; weryfikacja uszkodzonych zespołów i części; dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia, szlifowania; sprawdzanie poprawności działania urządzeń po naprawie; dopasowywanie oraz łączenie elementów do spawania i nitowania; konserwacja i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego; czyszczenie oraz konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich; użytkowanie zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi mechanicznych i urządzeń ślusarskich, takich jak: wiertarki ręczne i stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, lutownice; stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż; instruowanie użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji sprzętu gospodarstwa domowego, wózków, rowerów itp.

Dodatkowe zadania zawodowe: po odpowiednim przeszkoleniu wykonywanie czynności ślusarskich w ramach napraw maszyn i urządzeń z różnych branż gospodarki narodowej; po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów.