W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa covid-19 (koronawirus) , zajęcia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu w dniach 11.03 - 26.06.2020 r.  zostają zawieszone. Sekretariat szkoły będzie czynny codziennie w godzinach 8.00 - 14.00.

Przez zawieszenie zajęć rozumie się nieprzeprowadzanie żadnych zajęć, zarówno dydaktycznych jak i opiekuńczo - wychowawczych na terenie szkoły. Praktyczna nauka zawodu realizowana w zakładach pracy będzie odbywała się w trybie uzgodnionym z pracodawcą.

Od 25.03.2020 roku realizowane jest kształcenie na odległość  z wykorzystaniem funkcjonującej w naszej szkole Szkolnej Platformy Internetowej MOODLE.

O wszelkich zmianach informować będziemy na bieżąco.

Wyniki rekrutacji do projektu ERASMUS + Zawodowcy w Europie Międzynarodowe staże w Hiszpanii, Francji oraz we Włoszech. Staż - SARAGOSSA (Hiszpania - 02.03.2020 - 27.03.2020 (+ 2 dni na podróż).

 


Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację do projektu „Zawodowcy w Europie - Międzynarodowe staże w Hiszpanii, Francji oraz we Włoszech”.

Zapraszamy do udziału!


 

szkola z misja duze

Nasza szkoła z zaangażowaniem niesie pomoc dla najbardziej potrzebujących. Kolejny raz przyłączamy się do akcji Fundacji Redemptoris Missio. Za nasze dobre serca otrzymaliśmy wyróżnienie "Szkoła z misją".