EFRR Samorzad kolor 1

Tytuł projektu: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania

Okres realizacji: od 2017-10-09 do 2022-09-30

Wartość projektu: 17 759 933,02 zł
Kwota dofinansowania: 15 095 943,05 zł

Przedmiotem projektu jest doposażenie 23 szkół zawodowych i techników Metropolii Poznańskiej który poprawi jakość i efekty kształcenia w 50 zawodach oraz umożliwi dopasowanie do rynku pracy absolwentów szkół i umożliwi spełnienie oczekiwań rynku pracy. Projekt obejmuje doposażenie jego uczestników w zakresie niezbędnym dla zwiększenia potencjału i jakości kształcenia zawodowego. Doposażenie obejmuje osprzęt, dostawę, rozmieszczenie, zainstalowanie jego elementów zapewniające gotowość do eksploatacji w realizacji zajęć szkolnych. Doposażenie uczestników projektu zostanie zrealizowane w dwóch grupach rodzajowych: Technika Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) oraz Nauka Zawodu.W grupie TIK planuje się zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz urządzeń multimedialnych. W grupie Nauki Zawodu planuje się natomiast zakup indywidualnych egzemplarzy i zestawów pomocy dydaktycznych oraz narzędzi specjalistycznych